Regulamin

Ostatnia modyfikacja: czerwiec 29, 2016

Witaj serdecznie na LeadPRO. Narzędzie, aplikacja oraz strona internetowa należy do Frool LTD. Poprzez wizytę na naszej stronie oraz dostęp do naszych informacji, zasobów, usług i narzędzi akceptujesz poniższy regulamin oraz warunki polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

Sposób korzystania


Odwiedzając naszą stronę internetową, korzystając z naszych informacji, zasobów, usług, produktów i narzędzi, zgadzasz się na używanie tych środków wyłącznie do celów zamierzonych i dozwolonych przez (a) warunki niniejszego regulaminu oraz (b) obowiązujące przepisy prawa oraz ogólnie przyjęte normy społeczne.

Zgadzasz się:

W celu uzyskania dostępu do naszych zasobów, możesz być poproszony o wprowadzenie określonych informacji o sobie (takich jak np. dane kontaktowe). Może to być niezbędna część procesu rejestracji lub część twojej zdolności do wykorzystywania zasobów. Zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wprowadzasz, zawsze będą dokładne, poprawne i aktualne.

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności wszelkich informacji związanych z logowaniem. Dotyczy to dowolnego konta, którego używasz, aby uzyskać dostęp do naszych zasobów. W związku z powyższym jesteś odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane w ramach Twojego konta.

Dostępu (lub próby dostępu) do któregokolwiek z naszych zasobów w sposób inny niż za pomocą środków, które udostępniamy, jest surowo zabroniony. Nie masz zgody na dostęp (lub próby uzyskania dostępu) do któregokolwiek z naszych zasobów za pomocą automatycznych metod oraz w sposób nieetyczny lub niekonwencjonalny.

Angażowanie się w działalność, która zakłóca lub może utrudniać dostęp do naszych zasobów, w tym serwerów i (lub) sieci, w której są zlokalizowane nasze zasoby, jest surowo zabronione.

Próby kopiowania, powielania, odtwarzania, sprzedaży naszych zasobów są surowo zabronione.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za straty oraz szkody, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wyniknąć z powodu wszelkich nieuprawnionych działań prowadzonych przez niego, jak wyjaśniono powyżej, i może ponosić odpowiedzialność karną lub cywilną.

Możemy udostępnić różne narzędzia do komunikacji na naszej stronie internetowej, takie jak: komentarze, blogi, czaty, fora, grupy dyskusyjne. Zastrzegamy jednak sobie prawo do usuwania wszelkich treści w naszej ocenie obraźliwych, agresywnych, szkodliwych, niedokładnych lub naruszających prawa innych firm lub znaków towarowych.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane przez Ciebie lub innych użytkowników na naszej stronie internetowej. Jednak wszelkie treści publikowane przez Ciebie poprzez ww. narzędzia komunikacji na naszej stronie internetowej, pod warunkiem, że nie naruszają żadnych praw autorskich lub znaków towarowych, stają się własnością LeadPRO. Uprawnia nas do reprodukowania, modyfikowania, tłumaczenia, publikowania, publicznego wyświetlania i rozpowszechniania treści w ramach wieczystej, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na obszarze całego świata. To odnosi się wyłącznie do treści publikowanych za pośrednictwem narzędzi ww. komunikacyjnych i nie tyczy się do informacji, które wprowadzasz podczas rejestracji, niezbędnych w celu wykorzystania naszych zasobów. Wszystkie informacje podawane w ramach procesu rejestracji są objęte naszą polityką prywatności.

Prywatność


Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna, dlatego stworzyliśmy stronę Polityki Prywatności w celu wyjaśnienia, w jaki sposób zbieramy i przechowujemy twoje dane osobowe oraz zarządzamy nimi i przetwarzamy je oraz jakie stosujemy systemy bezpieczeństwa. W celu zapoznania się z naszą polityką prywatności w całości kliknij tutaj.

Wyłączenie odpowiedzialności


Korzystając z naszej strony internetowej, rozumiesz i zgadzasz się, że wszystkie zasoby oferujemy są „tak jak są” i "jak są dostępne". Oznacza to, że nie gwarantujmy, że korzystanie z naszych zasobów będzie nieprzerwane, terminowe oraz bezpieczne i wolne od błędów, a wszelkie wady w działaniu lub funkcjonalności zostaną naprawione lub poprawione.

Prawa autorskie


Wszystkie treści i materiały dostępne na LeadPRO.pl, w tym teksty, grafiki, nazwę strony, kod, zdjęcia i logotypy stanowią własność intelektualną LeadPRO.pl i są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych. Wszelkie niewłaściwe wykorzystanie, w tym m.in. zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, prezentowanie lub przekazywanie jakichkolwiek treści na tej stronie jest zabronione, chyba że uzyska zgodę LeadPRO.pl

Wyłączenie konta


Zgadzasz się, że według własnego uznania możemy zawiesić lub zamknąć dostęp do całości lub części naszej strony internetowej i zasobów z lub bez wypowiedzenia, z dowolnego powodu, w tym, bez ograniczeń, z powodu naruszenia niniejszego regulaminu. Wszystkie podejrzane, nielegalne, oszukańcze czy obraźliwe działania mogą być podstawą do wyłączenia dostępu do konta, a sprawa może zostać przekazana do odpowiednich organów ścigania. W momencie zawieszenia lub wypowiedzenia, prawo do korzystania z Zasobów zapewniamy natychmiast zaprzestać, i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub usunięcia wszelkich informacji, które mogą mieć na pliku z nami, tym żadnego konto lub dane logowania.

Zabronione działania


Zgadzasz się, że nie będziesz używał LeadPRO do:
1. Rozpowszechniania treści związanych z alkoholem (chyba że zastosowanie mają stosowne ograniczenia regionalne) lub ze sprzedażą produktów tytoniowych, amunicji i (lub) broni.
2. Rozpowszechniania treści, które naruszają prawa jakiejkolwiek trzeciej strony, w tym prawo do własności intelektualnej, prywatności, ochrony wizerunku lub inne prawa osobowe lub prawa wynikające z tytułu własności, albo treści, które są zwodnicze lub niezgodne z prawdą.
3. Hazardu, w tym, bez jakichkolwiek wyjątków, promowania wszelkich kasyn online, zakładów sportowe, bingo lub pokera.
4. Działalności niezgodnej z prawem i/ (ub) niezgodnych z prawem konkursów, piramid finansowych, zakładów pieniężnych lub wiadomości rozsyłanych systemem łańcuszkowym; jeśli administrujesz, odwołujesz się lub umożliwiasz prawnie dozwolone zakłady, konkursy lub inne promocje, podlegasz wytycznym dotyczącym promocji serwisu Facebook.
5. Rozpowszechniania treści, które propagują nienawiść, zawierają groźby, są oszczercze lub pornograficzne, podburzają do przemocy lub prezentują nagość albo drastyczną czy nieuzasadnioną przemoc.

Postanowienia końcowe


1.Ta strona należy do Frool LTD oraz jest obsługiwana z naszego biura zlokalizowanego w Rotherham, UK. Jest ona dostępna dla większości krajów na całym świecie. Jak każdy kraj ma prawa, które mogą różnić się od tych z UK. Poprzez dostęp do naszej strony internetowej zgadzasz się, że statuty i prawa UK bez względu na konflikt przepisów prawnych, będą miały zastosowanie do wszystkich kwestii odnoszących się do korzystania z tej strony i zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za jej pośrednictwem.
Ponadto, wszelkie działania w celu wykonania niniejszego regulaminu wobec Użytkownika będą rozstrzygane w sądach zlokalizowanych w Rotherham, UK.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin” (http://www.leadpro.pl/regulamin.php).

Dołącz do wyzwania pozyskiwania klientów i przez najbliższe 21 dni pozyskujmy klientów wspólnie!

Dołącz do ponad 500 firm korzystających z naszej aplikacji.